DỊCH VỤ PHỤC VỤ TẠI CÔNG TY - TRƯỜNG HỌC

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MASSAGE TẠI GIA

Số:  … /HĐDV/2019

Căn cứ:

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005.

Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005.

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông công bố ngày 07/06/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ  nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày   18    tháng    09     năm   2019  Chúng tôi gồm:

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên A :   CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ KỲ QUANG MINH

               Người đại diện : ÔNG CHÂU CAO MINH      

                Chức vụ:          :   Giám đốc

    Địa chỉ            :   82 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM

    Điện thoại       :   028. 3588.3801

    Mã số thuế      :   0313547915

        

Bên B:   ……………………………………………………………..

 

              Người đại diện:  

             Chức vụ         :    

  Địa chỉ          :    

              Điện thoại     :    

              Email     :   

            Cùng thỏa thuận các điều khoản sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc

1.        Bên B thuê bên A làm dịch vụ massage tại địa chỉ văn phòng bên B.

2.        Thời gian: ……………………………………….

3.        Ngày làm:……………………………………….

 

 

Điều 2. Giá trị và thể thức thanh toán

2.1.     Giá trị hợp đồng như sau: 

STT

Nội dung công việc

Đơn giá

VNĐ

Số lượng KTV

Thành tiền (VNĐ)

1.

Massage 12 giờ

200.000

8

19.200.000

Tồng

19.200.000

Bằng chữ :  mười chín triệu hai trăm nghìn đông (giá trên chưa bao gồm 10% VAT)

 VAT: 1.920.000 VND (một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)

Tổng tiền thanh toán bao gồm cả thuế VAT:  21.120.000 VNĐ ( hai mươi mốt triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

2.2   Hình thức thanh toán:

-          Cọc trước: 2.000.000 VNĐ  (hai triệu đồng chẵn)

-          Thanh toán phần còn lại: 19.120.000 VNĐ sau khi hoàn thành dịch vụ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B

-          Bên B có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo nội dung và các điều khoản đã ký kết.

-          Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu bên A không thực hiện các quy định trong hợp đồng.

-          Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí cho bên A theo thỏa thuận tại điều 2 của hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

     Bên A có trách nhiệm đưa đón nhân viên đến tại địa điểm theo đúng thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

-          Bên A có nhiệm vụ massage cho nhân viên công ty bên B

-          Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu phát hiện bên B vi phạm các quy định trong hợp đồng.

Điều 5.  Cam kết dịch vụ:

Bên A cam kết đảm bảo dịch vụ massage đúng kỹ thuật và thời gian

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này sẽ được các bên thương lượng hòa giải. Trong trường hợp các bên không giải quyết được bằng thương lượng hòa giải, vấn đề tranh chấp sẽ được đưa lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 7:  Điều khoản khác

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng được chia thành 02 (bản) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

   Giám Đốc                                                                                          Giám Đốc

 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ KỲ QUANG MINH

Địa chỉ: 82 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: 68 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 08 35883801 - 0283 588 1009

Email: massagenguoimu@kyquangminh.com

Fanpage: facebook.com/MassageKyQuangMinh

Website: https://kyquangminh.com

MST: 0313547915

VIDEO
KỲ QUANG MINH SPA

"Sáng suốt lựa chọn nơi massage an toàn, uy tín nhất, cho chất lượng massage hoàn hảo nhất, nghĩa là bạn đang tôn trọng chính bạn. Nên nhớ rằng, đã massage là phải thoải mái nhưng an toàn." Chuyên gia: Lý Thị Diễm Thuỳ

dang-ky-bo-cong-thuong

FACE BOOK
0909 308 548